Erkyläntien alue

PATASTENMÄKI / KORTTI 4

Erkyläntie kuvastaa kaikessa kerroksellisuudessaan hyvin koko alueen luonnetta ja sitä voikin pitää monella tavalla Patastenmäen “kasvoina”.

Kadun rakennuskantaan kuuluu sekä vanhaa 1900-luvun alkuvuosikymmenien rakennuksia, mutta myös juuri ennen sotia ja pian sodan jälkeen rakennettuja taloja.

Merkittäviä kiinnekohtia ovat mm. vanha koulurakennus vuodelta 1922 sekä myymälärakennukset, joista tosin myymäläkäytössä nykyisellään on vain koulurakennuksen viereisellä tontilla sijaitseva matala uudempi laatikkomainen rakennus.

Palvelurakennukset toistavat yhä mm. Meurmanin kaavan ideaa Erkyläntiestä Patastenmäen pääkatuna, jonka varrelle sijoittuu julkista rakentamista sekä liikerakennuksia.

Myös asuinrakentaminen on erittäin monipuolista. Rakennukset vaihteleva pienistä lähes satavuotiaista tuvista jopa uuteen mahtailevaan harkkotiilirakennukseen – pääpainon ollen onneksi kuitenkin alueelle luonteenomaisessa vanhassa tunnelmallisessa puutalorakentamisessa. Kadun varrella on myös muutamia tyyppitaloja. Uhkolan ja Patastenmäen rajamailla rinteeseen on sovitettu myös muutamia kadulle päin avautuvia persoonallisia 1950-1960-luvun omakotitaloja.

Kadun eteläpäässä, tosin jo Uhkolan puolella, sijaitsee useita uudehkoja rivitaloja. Ne ovat muodoltaan ja tyyliltään kuitenkin onnistuneesti sopusoinnussa kadun vanhemman rakennuskannan kanssa.