Erkyläntie 9

PATASTENMÄKI / KORTTI 5
Valmistunut: 31.12.1954

Yleiskuvaus

Erkylän tien huomattavin liikerakennus, 1950-luvulla osuuskaupaksi suunniteltu rakennus huokuu nykynäkökulmasta linjakasta kodikkuutta ja sitä voi pitää vaatimattoman pohjoismaisen modernismin edustajana.

Suurilla lasi-ikkunoilla on ollut tärkeä funktio ja varsinkin pimeinä talvi-iltoina ne ovat mahdollistaneet tuotteiden tehokkaan esillepanon ja näkyvyyden.

Pintamateriaalilla, eli vaalealla rappauksella, on todennäköisesti pyritty nostamaan rakennuksen profiilia ja arvoa. Rappauksen alle jäävät rakenteet ovat puuta.

Suhde muuhun rakennuskantaan

Erkyläntie 9 muistuttaa vuosikymmenen kaavoituksellisista ratkaisuista: Patastenmäen palvelut suunniteltiin alueen lounaisosaan, alueen tärkeimmän raitin varteen.

Ennen Peltosaaren rakentamista ja pitkälle senkin jälkeen rakennus on palvellut alueen asukkaita myymälänä, viimeksi second hand -myymälänä.