Hyttitie 3

KUMELA / KORTTI 17
Valmistunut 31.12.1966
Puutalo Oy:n  “Rautaruoho”-tyyppipiirrustusten mukaan

Yleiskuvaus

Hyttitie 3 on Puutalo Oy:n talotyyppiä nro 2030. Sen rakentaminen on ollut nopeaa: rakennuslupa on anottu toukokuussa 1966 ja rakennus on valmistunut asuttavaan kuntoon jo lokakuussa 1966. Rakennustyyppi on erittäin karsittu, ja suunnittelun läh tökohtina ovat olleet 1960-luvulla jo yleistyneet keskuslämmitys ja juokseva vesi viemäröinteineen.

Kun rintamamiestalo on asuntotyyppinä kokenut 1990-luvun loppupuolelta lähtien vahvaa arvostuksen nousua, ei samanlaista buumia ole syntynyt näille myöhemmille standardisoiduille tyyppitaloille, joiden korutonta niukkuutta ei vielä ole ehkä osattu nähdä omalla tavallaan tyylikkäänä ja osana suomalaista rakennusperintöä.

Vaikuttaa siltä, että tämä talotyyppi onkin jäänyt huomaamattomaksi. Rakennustyyppi sijoittuu 1940- ja 1950-lukujen tyyppi- ja rintamamiestalojen sekä 1970-luvun lähiörakentamisen ja tasakattoisten tiiliverhoiltujen omakoti- ja rivitalojen ”välimaastoon”.

Suhde muuhun rakennuskantaan

Hyttitien rakennukset muodostavat melko yhtenäisen 1960-luvun matalien pientalojen kokonaisuuden, Hyttitie 3 on yksi näistä kokonaisuuden tärkeistä osista. Samantyppinen matala 1960-1970-luvun rakentaminen on ollut tyypillistä lähialueilla  kuten Kumelantiellä, Puhaltajankadulla, Toivontiellä ja Hyttitiellä.