Info

Tämä verkkosivusto on rakennettu esittelemään ja täydentämään ja Riihinmäen kaupungin teettämää jälleenrakennuskauden pientaloalueiden tarkastelua, joka on julkaistu kaupungin kotisivuilla.

Sivuston tiedot pohjautuvat tähän tarkasteluun, jossa sivustosta poiketen löytyvät myös esimerkiksi tarkemmat lähdeviitteet.

Lisätietoja Riihimäen rakennuskannan historiasta ja arkkitehtuurista:

Asemakaavoituksen historiaa

Arkkitehtejä Riihimäkeä suunnittelmassa

Riihimäen rakennuskulttuuria 2010 -julkaisu (pdf)