Soittajankadun ja Reunakadun risteys

PATASTENMÄKI / KORTTI 2

Soittajankadun ja Reunakadun risteyksen muodostama näkymä on aikamatka omakotitalorakentamisen historiaan.

Tyyppitalorakentamisen buumi oli vasta tuloillaan ja risteyksen rakennukset edustavat vielä varhaisemman kaupunkirakentamisen piirteitä.

Toisiaan muistuttavat talot asettuvat hauskasti vastakkain ja luovat näin kylämäisen vaikutelman, jota Patastenmäen puukoulun läheisyys korostaa.

Soittajankatu jatkuu etelään jälleenrakennuskauden ja sitä edeltävien rakennusten muodostamana rytmikkäänä talorivinä ja Reunakadun suuntaan aukeaa metsäinen näkymä rautatielle päin.