Soittajankatu 3

PATASTENMÄKI / 1
Valmistunut: 13.12.2016
Suunnittelija: Markus Hyvönen

Yleiskuvaus

Soittajankatu 3 on hiljattain valmistunut uudisrakennus.

Tyylillisesti se edustaa tiukkalinjaista, miltei räystäätöntä ja “noppamaista” 2000-luvulla kansainvälisestikin suosituksi noussutta arkkitehtonista omakotitalotyyppiä, mutta sen muotokielessä on selviä vaikutteita myös perinteisestä rintamamiestalotyypistä.

Esimerkiksi rakennuksen pystylautaverhousta tapaa usein erityisesti ennen 1960-lukua rakennetuissa puutaloissa. Myös keittomaalin käyttäminen ja punamulta sävynä ovat korostuneen perinnetietoisia valintoja.

Suhde muuhun rakennuskantaan

Uudisrakennuksen sovittaminen vanhaan rakennuskantaan on hankalaa. Erittäin harva 1960-luvun jälkeen rakennettu omakotitalo istuu luontevasti jälleenrakennuskauden tai sitä vanhempien pientaloalueiden keskelle.

Soittajankatu 3 onnistuu tässä ja kommunikoi rakennuksena kiitettävästi muun alueen rakennuskannan kanssa: erityisesti rakennuksen massa ja sijoitus mukailee vallitsevaa ympäristöä.

Rakennusta voidaan pitää hyvänä malliesimerkkinä vanhoille asuinalueille tapahtuvasta uudisrakentamisesta.