Syrjäkadun ja Hirsikadun risteys

HIRSIMÄKI  / KORTTI 14

Tässä risteyksessä tiivistyy kokonainen vuosisata suomalaista omakotitalorakentamista. Risteyksessä seisova tarkkailija kokee helposti ristiriitaisia tunteita. Eri aikakausien läsnäolo kyllä näkyy asumismuotojen kirjavuutena, mutta yhtenäiseksi tai perin viihtyisäksi ei näkymää voi mainita. Sen sijaan yksittäisten rakennusten tarkastelu on mielenkiintoista.

Asuntorakentamisen historiassa varhaisinta kerrosta edustaa taitekattoinen 1930-luvun, ajan oloihin nähden suuri, kaupunkitalo.

Kymmenen vuotta myöhemmin vastapäätä risteystä on noussut elekieleltään niukka standarditalo, jonka rakennusmassaa on vielä 1960-luvulla laajennettu kaksinkertaiseksi lisäsiivellä.

1970-luvun tyyli-ihannetta edustaa keltatiilinen tasakattoinen “kenkälaatikkotalo”.

1990-luvun viimeisinä vuosina on omenapuiden iästä päätellen vanhalle tontille valmistunut vanhaa rakennusperinnettä jäljittelevä uudisrakennus.