hameenkadulla

“Aarre-Apteekin talo”

Kuva: Riihimäen kaupunki

kolmikerroksinen vuonna 1987 valmistunut vahvasti postmodernistinen liikerakennus, joka hallitsee vaalealla massallaan katunäkymää Puputinkulmalta Hämeenkatua yläpäähän katsottaessa. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Perko & Rautamäki alunperin Suomen Työväen Säästöpankin toimitiloiksi. Rakennuksessa on paljon 1980-luvun liikekiinteistölle tyypillisiä piirteitä, kuten vaalea julkisivu, ikkunapintojen monipuolinen hyödyntäminen ja vanhoista rakennustyyleistä lainatut yksityiskohdat, kuten katutason pylväskäytävä. Julkisivussa on käytetty sekä tiililaattapintaista vaaleaa betonielementtiä että isompaa valkobetonilaattaa vaihtelevan pintastruktuurin saavuttamiseksi. Rakennusmassasta ulosvedetyt toinen ja kolmas kerros lepäävät kapeiden pylväiden kannattelemina muodostaen katutasoon pylväskäytävän. Rakennuksen oikeassa kulmassa on ikkuna- ja julkisivulasein vuorattu valokuilu. Rakennus ei pyrikään kommunikoimaan tai sulautumaan viereisten rakennusten kanssa vaan pyrkii korostamaan rakennuksen itsenäisyyttä muusta katukuvasta.

 

hameenkadulla

As Oy Kirkkomäki

Kuva:

Nelikerroksinen rapattu lamellikerrostalo, joka on rakennettu jyrkähkön kirkkomäen rinteeseen. Rakennus edustaa tyypillistä sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden kerrostalotyyppiä pelkistetyllä muotokielellään ja ympäristöön sulautuvalla rakennusmassallaan. Rakennuksen julkisivusta ulkonevat pienehköt metallikaiteiset parvekkeet kuuluvat suurimpaan osaan asuinhuoneistoista. Hämeenkadun puoleisessa päädyssä rakennuksen julkisivusta ulkonee erkkeri ja kivijalassa on yksi liikehuoneisto.

Vaikka rakennus on sijoitettu keskustan pääväylän varrelle, sijoittuu suurin osa rakennuksesta tontin sisäpuolelle ja vehreän kirkonmäen suojiin.

hameenkadulla

AsOy Falle

Kuva: Riihimäen kaupunki

Hämeenaukiolle rakennettiin Teräskiilan rakentamien neljän rakennuksen lisäksi myös pari puuta betonikerrostaloa. Asunto-osakeyhtiä Falleen kuuluu kaksi lamellikerrostaloa, jotka suunnitteli Urho Lehtonen vuonna 1971. Rakennuksista pienempi sijaitsee Hämeenaukion varressa Karmankulman kerrostalon kylkeen rakennettuna. Nelikerroksisen kerrostalon julkisivussa on käytetty lasitettua Arabian valmistamaa keltaruskeaa Siera-klinkkerilaattaa sekä käsittelemätöntä ja maalattua betonia. Nauhamaisiksi sommiteltujen ikkunoiden väleissä on tummanruskeaksi polttomaalattua peltilevyä. Porraskäytävät ovat rakennuksen muusta julkisivusta sisennettyjä ja niissä vuorottelevat ikkuna- ja tumma julkisivulasi. Rakennuksen julkisivuelementtien rytmitys ja koko ovat yhdenmukaisia viereisen varhaisemman kerrostalon kanssa. Porraskäytävien sisäänkäyntien kohdalla on ruostumattomasta teräksestä valmistetut pilarit.

hameenkadulla

AsOy Hämeentorni

Kuva:

Hämeentorni oli viimeinen Kalevi Väyrysen suunnittelema betonikerrostalo Hämeenaukiolle. Rakennuksen tieltä purettiin kolme vanhaa asuinrakennuksta ja kaksi talousrakennusta 1.6.9.1962. Vuonna 1963 valmistuneessa uudisrakennuksessa on kuusi asuinkerrosta, sekä katutason liiketilakerros. Hämeentornissa on aukion vastapäisen Hämeenkaarteen tavoin kadunkulman muotoa jäljittelevä kaareva liiketilakerros, joka levittyy laajemmalle kuin varsinainen asuinkerrostalo. Julkisivumateriaaleina on käytetty vaaleaa mineriittilevyä, tummanharmaata rappausta sekä vaaleansiniseksi maalattua profiloitua alumiinilistaa. Rakennuksessa on porrastettu pulpettikatto ja seinästä ulkonevat parvekkeet, joista osa on myöhemmin lasitettu. Ikkunat on sijoitettu kahden tai kolmen ikkunaruudun ryhmiinsymmetrisesti läpi koko julkisivun.

hameenkadulla

AsOy Kantaja

Kuva: Riihimäen kaupunki

Kaupunginarkkitehti Kalevi Väyrysen suunnittelema 1960-luvulle tyypillinen liike- ja asuinkerrostalo, jossa on loiva pulpettikatto. Rakennukselle on tehty useampia julkisivuremontteja. Alunperin rakennuksen Hämeenkadun julkisivussa vuorottelivat ikkunarivistö sekä rapattu pinta. Katutasossa näyteikkunoiden ylä- ja alapuolella kulki valkoinen mineriittilevy. Myös parvekkeet olivat mineriittilevyllä päällystetyt. Katon harja oli päällystetty peltikatteella.

Vuonna 1979 rakennukselle tehtiin julkisivuremontti, jossa julkisivuosat verhoiltiin kauttaaltaan muovipinnoitetulla profiloidulla teräslevyllä, jonka värinä oli vanha kupari. Salalla katon peltikate maalattiin tummanruskeaksi.

Viimeisin julkisivuremontti tehtiin vuoden 2014 piirustusten pohjalta. Vanha 1970-lukuinen julkisivuverhous ja lisäeristys purettiin ja tilalle asennettiin uusi ulkoverhous valkoisesta keraamisesta laatasta. Samalla parvekkeet kunnostettiin ja lasitettiin sekä liikeosan seinäpinnat pinnoitettiin tummanharmaalla julkisivulevyllä.

hameenkadulla

AsOy Karanrinne

Kuva: Riihimäen kaupunki

Rakennus edustaa tyypillistä 1960-luvun pikkukaupungin keskustan liike- & asuinrakennusta. Julkisivussa vuorottelevat nauhamaisesti sommitellut ikkunat sekä punatiiliverhous. Geometrisen rasterimaista julkisivua on korostettu valkoisilla mineriittilaatoilla ikkunoiden väleissä. Kaksi ylempää asuinkerrosta ovat sisäänvedettyjä alimmasta katukerroksesta, jossa sijaitsee liikehuoneistoja.

hameenkadulla

AsOy Karmankulma

Kuva: Riihimäen kaupunki

Rakennus sijaitsee Hämeenaukion ja Torikadun kulmassa L-kirjaimen mallisena. Julkisivussa vuorottelee tumma julkisivutiili sekä vaalea betonilaatta. Ikkunat on ryhmitelty nauhamaisiksi riveiksi ja ikkunaaukkojen välissä on vaaleaksi maalattua profiloitua metallilevyä. Rakennuksessa on pulpettikatto. Hämeenaukion puoleiset ranskalaiset parvekkeet ovat osittain vain visuaalisia julkisivuelementtejä, sillä niihin ei ole yhdistetty avautuvia ovia.

hameenkadulla

AsOy Piiripäällikkö

Kuva: Riihimäen kaupunki

Hämeenaukion ja Lopentien kulmassa sijaitseva viereiseen AsOy Piiripäällikköön kuuluva yksikerroksinen liiketilasiipi on ollut jo useita vuosia tyhjillään ja purkiuhan alla. Rakennus on valmistunut 1971 ja siinä toimi aluksi K-suurvalinta -myymälä. Hämeenaukion puolella tasakattoisen rakennuksen julkisivua hallitsee koko rakennuksen kattava julkisivuseinä. Ikkunapinta-alaa on suurelta osin peitetty ikkunateippauksin.

hameenkadulla

AsOy Riihimäen Pohjoiskaarre

Kuva: Riihimäen kaupunki

Kalevi Väyrysen suunnittelemiin ja Teräskiilan rakentamiin Hämeenaukion rakennuksiin kuuluva 5-kerroksinen pistetalo. Hämeenaukion puoleisella julkisivulla rakennuksen toisen kerroksen rakennusmassa on ulosvedetty ja sen seinäpinnat on piirrustusten mukaan ollut tarkoitus päällystää profiloidulla kuparilevyllä. Nykyisin rakennuksen toinen kerros on päällystetty polttomaalatulla profiilipellillä. Toisen kerroksen alunperin liiketiloiksi tarkoitetut tilat on remontoitu 2010-luvun lopulla asunnoiksi. Asuinkerrokset on päällystetty vaalealla mosaiikkilevyllä ja nauhamaisia ikkunarivistöjä kehystää vaalea julkisivulaatta. Hämeenaukion puoleiset parvekkeet ovat sisennetyt, mutta muilla sivuilla parvekkeet ovat seinäpinnasta ulkonevat. Rakennuksen kattokerro on voimakkaasti muusta rakennusmassasta sisennetty ja siinä on telttakatto.

hameenkadulla

Asunto Oy Riihimäen Kultasirkku

Kuva: Riihimäen kaupunki

Hämeenkadun tuorein uudisrakennus on valmistumassa vuoden 2018 loppuun mennessä. Rakennus on etupäässä asuinkerrostalo, mutta katutasossa on myös liiketilaa. Rakennus pyrkii sulautumaan Riihimäen kauppalanaikaisen liikekeskustan funkkisrakennuksiin ja onnistuu tässä hyvin. Rakennuksessa on paljon funktionaalisesta arkkitehtuurista lainattuja julkisivuelementtejä, kuten tasakatto, pelkistetty muotokieli ja porrasteinen kattoterassi. Rakennus on väritykseltään kellertävän vaalea, jolle katutason tumma väritys luo kontrastia.