koulut

Arkkitehtuurin oppimispaketit

Oppilaille:
Tehtävä I – Tyhjä tila
Perspektiivikuva (pdf / jpeg)

Tehtävä II – Kerrostunut kaupunki
Kartta- ja valokuvapohja (pdf / powerpoint)
Tyyliopas 1900-luvun arkkitehtuuriin (pdf)

Opettajalle:
Tehtavat ja tausta-aineistot (pdf)

Tyyliopas verkossa:
1900-luvun alun jugend ja perinteinen puutalorakentaminen
1920-luvun pohjoismainen klassismi
1930-luvun funktionalismi
1940-50-lukujen jälleenrakennuskausi
1960-luvun modernismi
1980-luvun postmodernismi